Vrijwilligers

In het kader dat vele handen licht werk maken en het feit dat de vereniging niet zonder uw hulp (extra) activiteiten kan organiseren is het bestuur op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het onder andere mogelijk maken van de clubkampioenschappen, uitvoering en/of bij (onderlinge) wedstrijden (acro/turnen).

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de volgende taken:
• Jureren
• Juryleden & jurymeisjes vragen
• Opgavebriefjes, deelnemerslijst, groepsindeling en roulatieschema maken
• Programmaboekje maken
• (Vaste) sponsors vragen voor presentjes/bedankjes regelen
• Muziek regelen
• Cijferlijsten voorbereiden en in excel invoeren
• Diploma’s invullen
• Vaantjes en medailles bestellen
• Catering bespreken (koffie/thee/ranja)
• Coördinatie van de taken
• 1x per 2 jaar een turn- of acrowedstrijd van de KNGU in Hasselt organiseren (mbv een draaiboek)
• Overleg voeren met KNGU (tbv KNGU-wedstrijd)
• Tijdens de wedstrijd taken uitvoeren

  • 11667369_845698042189383_321034952645509063_n

Andere taken waarbij we uw hulp goed zouden kunnen gebruiken zijn:
• PR
• Website updaten/vernieuwen
• Informatieboekje bijwerken
• Contactpersoon speculaascie/activiteitencie (kerstpakketten)
• Sponsors zoeken trainingspakken en dit organiseren
• Koningsspelen/Kies je Sport/ grote Clubactie organiseren/aanspreekpunt
• Notuleren/jaarverslag maken ism secretaris
• Opleidingen/technische zaken turnen/acro/contacten trainers
• Voorzitten
• Materialen/toestellen/turnpakjes aansturen uitvoering beleid
• Zaalgebruik, lesurenverdeling, kosten-inkomsten
• Specifiek voor de uitvoering:
o thema’s uitwerken
o kleding maken
o decormaterialen organiseren