We mogen weer!

SV Hasselt Acroselectie, nieuws

Na lang wachten hebben we goedkeuring gekregen van de Gemeente en mogen we weer een start maken met trainen. Wel anders dan je gewend bent, want we sporten nu namelijk buiten (alleen bij droog weer) en voorlopig niet binnen in de sporthal. We gaan sporten bij het verenigingsgebouw van de CGK kerk, de Koningshof. Wij mogen daar gebruik maken van het grasveld rondom het gebouw. Zijn we erg blij mee. Een mooie open en toch afgesloten ruimte.

Klik hier voor de informatiebrief. Deze deze brief en de onderstaande protocollen aandachtig door en houd je aan de regels!

Voor de ouders

De ouders worden verzocht om zoveel mogelijk niet te komen, ook kijken is niet toegestaan. De kinderen kunnen de fietsen plaatsen bij de Sporthal. ( zie tekening ) De kinderen worden verzocht om thuis handen te wassen, naar de wc te gaan en om te kleden. Na het sporten moeten de kinderen direct naar huis en kunnen zich thuis weer omkleden/douchen.

Graag een mobiel nummer ( van ouder en of verzorger ) op de hand van uw kind schrijven, mocht er iets gebeuren dan kan er snel contact opgenomen worden.

Oproep !! Wie van de ouders kan op vrijdagmiddag of bij de andere lessen helpen bij de groepen. Dit houdt in dat je de kinderen controleert i.v.m. gezondheid, toeziet op het komen en gaan, kortom de protocollen naleven. Klinkt spannender dan het is….

Voor de sporters

Als je komt sporten, kom dan zeker niet te vroeg! Als je er 5 minuten voor aanvang bent, dan ben je mooi op tijd en er is ruimte voor de groepen om te kunnen wisselen.

Was thuis je handen, ga thuis naar de wc en kleed je thuis om. Na het sporten moet je direct naar huis waar je kan douchen/omkleden.

Rooster

Recreatie turnen meisjes groep 3 en 4 ( groep gesplitst in 2 groepen )
16.15 tot 16.45
1e groep ingedeeld op alfabet (op beginletter achternaam) : A t/m L
2e groep ingedeeld op alfabet (op beginletter achternaam) : M t/m Z

Recreatie turnen meisjes groep 5 ( groep gesplitst in 2 groepen)
17.00 tot 17.30
1e groep ingedeeld op alfabet (op beginletter achternaam) : A t/m H
2e groep ingedeeld op alfabet (op beginletter achternaam) : I t/m Z

Voor deze 2 bovenstaande groepen op de vrijdagmiddag geldt het volgende: er kan onderling niet
geruild worden. Je moet je houden aan de groep waarin je bent ingedeeld. Ook is er het vriendelijke
verzoek om geen vriendjes of vriendinnetjes mee te nemen. Dit i.v.m. met de grootte van de groep
en omdat er op deze middag maar 1 gym assistent aanwezig is. Wij beseffen ons dat dit dwingend
overkomt maar helaas kunnen we het op dit moment niet anders organiseren.

Recreatie turnen meisjes groep 6
17.45 tot 18.15

Recreatie turnen groep 7/8 + voortgezet + Acro recreatie groep
18.30 tot 19.15 uur

Recreatie turnen jongen 7 t/m 9 jaar
16.15 tot 17.00.
De les stopt om 16.50. Zo is er ruimte om te wisselen voor de volgende groep.

Recreatie turnen jongen 9 t/m 11 jaar
17.00 tot 17.45

De data waarop we gaan gymen zijn: 11 juni, 18, juni, 25 juni en 2 juli

Met de acroselectie sporten we op de dinsdag en donderdag avond van 18.00 tot 19.00 uur.
We sporten op de volgende data: 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 juni en 2 juli

De Aerobic groep sport op maandagochtend van 9.45 uur tot 10.45 uur

We sporten op de volgende data: 8, 15, 22 en 29 juni

De seniorengroepen sporten zelf in het buitengebied