Lidmaatschap

Wil je ook graag lid worden van onze vereniging of uw zoon of dochter lekker laten sporten bij onze club? Op deze pagina ziet u hoe u dat kunt regelen.
Het is heel eenvoudig!

Voor alle recreatie lessen geld dat je zo binnen kunt lopen om 1 keer gratis mee te doen. Kijk rustig of het bevalt… Is dit het geval dan ga je de week erop gewoon weer naar de les en vraag je om een inschrijfformulier.

Voor de selectiegroepen binnen onze vereniging moet je geselecteerd worden. Kijk op de pagina acro selectie voor meer info

Aanmelding

Aanmelding gaat via het inschrijfformulier dat uitgereikt wordt door de leiding in de gymles. Dit formulier kan ingeleverd worden bij de leiding of bij de ledenadministratie. De eerste les is gratis. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en wordt met de eerste contributie geïnd. Ook is het mogelijke online aan te melden. Klik hiervoor op de onderstaande knop.

Online aanmelden

Wijziging van gegevens

Wij willen u vragen alle wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap zoals b.v. verhuizing, nieuw bankrekeningnummer, schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie of via de mail naar ledenadmsvhasselt@hotmail.com

Bankrekeningnummer

Het rekeningnummer van
SV Hasselt is
NL73 RABO 0325603588.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie, of via de mail naar ledenadmsvhasselt@hotmail.com
Opzeggen geschiedt per de 1e van de maand met een opzegtermijn van tenminste 1 maand. SV Hasselt zet dan het automatisch incasseren van de contributie stop. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt er door de vereniging een bevestiging van ontvangst verstuurd.

Ledenadministratie:
ledenadmsvhasselt@hotmail.com
Louise Admiraal
De Bagijnenkamp 2
8061 AW, Hasselt

Contributie 2022/2023

Alle leden betalen contributie de hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw leeftijd en sport.
In onderstaande tabel kunt u zien welk contributie bedrag voor u van toepassing is.


De bondscontributie wordt per maand geïncasseerd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over bijvoorbeeld lidmaatschap, de wijze van betalen, eventuele extra kosten of bijvoorbeeld subsidie via het Jeugd sportfonds stel ze dan gerust aan ons.

Contact